00
01
02
03
04
05
06
07

Η Autometer αναλαμβάνει την αλλαγή του χρωματισμού ή του φωτισμού των οργάνων ελέγχου του οχήματος σας. Αυτό επιτυγχάνεται με δύο τρόπους. Είτε με τοποθέτηση ειδικών λυχνιών Led, ή με την αντικατάσταση των εργοστασιακών πλακών με νέου τύπου αυτοφωτιζόμενων πλακών τεχνολογίας Plasma. Επικοινωνήστε μαζι μας για να ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες λύσεις που μπορούμε να σας προυείνουμε.